Bilimsel Çalışmalar

EROL AKSAZ
17.07.1961

 

Öğrenim durumu

 • Lisans– Tıp Fakültesi- Ankara Üniversitesi- 1984
 • Tıpta uzmanlık– Genel Cerrahi- SB.Ankara Hastanesi- 1990
 • Yan dal uzmanlık– Cerrahi Onkolji- Ankara Üniversitesi- 1994

Tezler

 • Alkalen Reflü Gastritis- Genel Cerrahi
 • İsole regional perfüzyon yapılan malign tümörlü hastalarda tümör nekrosis faktör alfa düzeyleri- Cerrahi Onkoloji 

Görevler

 • Pr. Hekim– SB.Horasan,Erzurum MSO hekimliği-1984-1986
 • Asistan– SB.Ankara Hastanesi-1986-1990
 • Uzman.Dr– Mardin Devlet Hastanesi-1990-1991
 • Uzman.Dr– SB.Ankara Onkoloji Hastanesi-1991
 • Ar.Gör– Ankara ÜTF Cerrahi Onkoloji BD- 1991-1994
 • Askerlik– GATA Haydarpaşa Hastanesi- 1992 (kısa dönem)
 • Öğr.Gör– Ankara ÜTF Cerrahi Onkoloji BD- 1994-1996
 • Uzman Dr– SB Bursa Onkolji Hastanesi- 1996-2011
 • Uzman Dr-Mamer Genel Cerrahi Dal merkezi-2011-devam ediyor

İdari görevler

 • SB. Bursa Onkoloji Hastanesi- Başhekimlik– 2000

Üyelikler

 • Cerrahi onkoloji Derneği kurucu üyeliği
 • Bursa Meme Hastalıkları ve Onkoloji Derneği kurucu üyeliği
 • Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu kurucu üyeliği
 • Ulusal meme hastalıkları dernekleri federasyonu kurucu sekreterliği
 • Bursa cerrahi derneği üyeliği

Ödüller

 • Ulusal Meme Hastalıkları Kng, 2001- En iyi çalışma ödülü
 • ·      Ulusal Meme Hastalıkları Kng, 2001– Jüri Özel Ödülü
 • ·      Ulusal cerrahi kongresi, 2010- En iyi çalışma ödülü

 

ESERLER LİSTESİ

Uluslararası  dergiler 

 • TNF- alpha levels in the patients with malignant tumours after the hyperthermic isolated regional perfusion.

J. Exp. Clin. Cancer Research. 2002

 • Gastric cancer and helicobacter pylori infection.

Br J Surg.1993.

 • Effect of repeated transcatheter arterial embolization in patients with hepatocelluler carcinoma.

Digestive Surgery.1997.

 • Validation of breast cancer nomograms for predicting the non-sentinel lymph node

        metastases after a positive sentinel lymph node biopsy in a multi-center study

ESJO, 2009.

 • Randomized Trial Comparing Locoregional Resection of Primary Tumor with No Surgery in Stage IV Breast Cancer at the Presentation (Protocol MF07-01): A Study of Turkish Federation of the National Societies for Breast Diseases.

The Breast Journal, 2009.

 

Uluslararası toplantılarda bildiriler

 • ·      Serum tumour markers in patients wıth breast cancer.

Euromedlab 2001, Prague. Clinical chemistry and laboratory medicine, 39-special supplement, 179,2001.

 • ·      Review of 26 bilateral breast cancer.

Eurosurgery 2000, Tenth anniversary of eurosurgery and turkish surgical congress 2000. abstract book, 165,                            İstanbul. 2000.

 • ·      Nipple discharge.

1st congress of the WSBH, 2001.abstract book, 47, İstanbul 2001.

 • ·      Is age a prognostic factor for breast cancer.

1st congress of the WSBH, 2001.abstract book, 50, İstanbul 2001.

 • ·      The evaluation of breast cancer cases at oncology hospital of bursa.

4th World Congress on Advances in Oncology and 2nd İnternational Symposium on Molecular  Medicine.

Athens, 1999.

 • ·      The effectiveness of vinorelbine- epirubicin chemotherapy in the treatment of metastatic breast cancer.

4th World Congress on Advances in Oncology and 2nd İnternational Symposium on Molecular  Medicine.

 • ·      Predicting the likelihood of non-sentinel lymph node metastasis in triple negative breast cancer patients with a positive sentinel lymph node: Turkish Federation of Breast Disease Associations protocol MF09-01
 • ASCO

   

  Ulusal dergiler

  • ·      Karaciğer tümörlerinin palyatif tedavisinde hepatik arterial infüzyon kemoterapisinin önemi.

  Ulusal cerrahi dergisi.1995;11(6):404-9.

  • ·      Ekstremite kemik ve yumuşak doku sarkomlarinda izole regional perfüzyon.

  T Klin Tıp Bilimleri.1995.

  • Mide kanserli hastalarda peroperatif mide ultrasonografisinin yeri.

  T Klin Gastroenterohepatoloji.1994.

  • Gastrik adenokarsinomalı hastaların pre-operativ evrelendirmesinde CT nin tanısal değeri.

  Radyoloji.1996.

  • ·      Paratiroid adenomu.

  TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni.1990.

  • ·      Midenin hemangioperisitoması.

  Acta Oncologica Turcica.1993;26(1-4):113-5.

  • ·      Deneysel alkalen reflü gastritiste sucralfate tedavisi.

  Çağdaş Cerrahi Dergisi.1990.

  • ·      Pneumo cystoides intestinalis ve gastro cutaneous fistül.

  Ulusal Cerrahi Dergisi.1988.

  • ·      İsole perfusion.

  T Klin Tıp Bilimleri.1993.

  • ·      Tiroidin ‘’ Hurthle cell ‘’ neoplazmaları.

  Çağdaş Cerrahi Dergisi.1988.

  • ·      Campylobacter benzeri mikro organizmaların boyanma özellikeleri.

  T Klin Araştirma Dergisi.1991.

  • ·      Lityumun tiroid fonksiyonları üzerine olan etkileri.(deneysel çalışma)

  Ulusal Cerrahi Dergisi.1990.

  • ·      Elektiv cerrahi hastalarda ceftazidim kullanımı.

  ANKEM.1990.

  • ·      Lokoregional kemoterapi.

  Cerrahi Tıp Bülteni.1995.

  • ·      Nüks ve non-rezektabl rektum kanserlerinde izole pelvik perfüzyon.

  T Klin Tıp Bilimleri.1994.

  • ·      Karaciğerin malign ve benign hastalıklarında intra-operativ US ve ultrasonik dissektör kullanılarak

          uygulanan  karaciğer rezeksiyonları.

  Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi.1993.

  • ·      İnoperabl meme tümörlerinde intra-arterial kemoterapi.

  Çağdaş Cerrahi Dergisi.1994;8(4):195-8.

  • Hepatocellüler carcinoma in Turkey.

  Surgery Today.1996.

  • Loco-regional chemotheraphy at advanced breast cancer disease.

  Surgery Today.1996.

  • Kolorektal kanserler

  cerrahi tıp bilimleri.1993.

   

  Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilirmi?

  (Prospektif 350 core biyopsi olgusunun İİAB ve açık biyopsilerle karşılaştırılması). Aksaz E, Öncel T, Atasoy  G, İrgil C, Yazıcı T, İpek N, Bitik D, Tolunay Ş. Meme sağlığı dergisi. 2005. Cilt 1-1. s:18-21.

   

  Ulusal toplantılarda bildiriler

  • İzole regional perfüzyon.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1994.
  • İzole regional perfüzyon.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1992.
  • Malign melonomlarda cerrahi tedavi.Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1992.
  • Alkalen reflü gastritis.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1990.
  • Varislerde radyolojik ve cerrahi yaklaşim.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1990.
  • Hipertermik peritoneal perfüzyon.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1994.
  • Meme kanserinde intra-arterial kemoterapi.-1.Meme hastalıkları kongresi, İzmir 1993.
  • Bilateral meme kanseri.-5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Sigmoid kolon torsiyonlarında primer rezeksiyonun yeri.-Ulusal cerrahi kongresi. İstanbul 1988.
  • Genç meme kanserli hastalar ve prognoz.-1.Ulusal cerrahi onkoloji kongresi, Antalya 2000.
  • Bursada 18 yaş ve üzeri kadinlarin kanser ile ilgili bilgi, tutum ve davranişlari.–5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Meme kanserli olgularımızın genel değerlendirmesi.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • Multidisipliner özel meme merkezi.-5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • ·      İntraduktal papillomatozis olgusunda multisentrik insitu intraduktal karsinom.-5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Meme kanserli olgularımızın analizi.-5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Metastatik meme kanseri tedavisinde vinorelbine-epirubicine kemoterapisi.-5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Palbabl meme kanserlerinin tanısında core biyopsi ve İİAB sitolojisi.5.Meme hastalıkları kongresi, İstanbul 1999.
  • Lokal ileri meme kanseri olgularına yaklaşım.-Kongre.
  • Tiroidektomi uyguladığımız  olguların analizi.-1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, İstanbul 1999.
  • Tiroidit hastalarımızın retrospektif analizi.- 1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, İstanbul 1999.
  • Meme kanseri izleminde bilgisayar.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilirmi.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Junenil meme hipertrofisi.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Periareoler ve subareoler operasyonlarda meme başı fiksasyonu.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      İntraduktal papillomlar.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Benign meme kistlerinde etil alkol skleroterapisi.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Memede yabancı cisim.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Non-palbabl meme lezyonlarında tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Meme kanserinde yeni tümör belirleyici.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Meme kanserli olgularımızda epidomiyolojik verilerin analizi.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Erkeklerde meme kanseri.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Ailesel meme kanseri.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Bilateral meme kanseri.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • ·      Memede primer liposarkom.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • Dev meme tümörü.-1.WSBH/6. UMHK, İstanbul 2001.
  • Toplumda kanser bilinci.-13.Ulusal kanser kongresi, Antalya 1999.
  • Tamoksifen verilen meme kanserli 453 olguda endometrial değişiklikler ve alternatif hormonoterapi sonuçları. -7.Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya 2003.
  • ·      Memede iğsi hücreli hemanjioendotelioma.-7.Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya 2003.
  • ·      350 core biyopsi ve iiab olgusunun değerlendirmesi.-7.Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya 2003.
  • ·      Tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız.-7.Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya 2003.
  • Primer mastaljilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları.-7.Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya 2003.
  • Acil cerrahide ceftazidime kullanımı.-ANKEM. Antalya 1990.
  • Karaciğerin benign ve malign hastalıklarında intraoperatif usg ve ultrasonografik disektör kullanılarak uygulanan karaciğer rezeksiyonları. -1.Hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri. İstanbul 1993.

  Genç meme kanseri olgularımız. Dr.Erol Aksaz, Dr.Güven Atasoy, Dr.Tayanç
  Öncel, Dr. Turay Yazıcı, Dr.Bülent Orhan, Dr.Nuray İpek, Dr.Dilek Bitik.
  8.Ulusal meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Meme kanserli olgularımızın analizi. Dr.Erol Aksaz, Dr.Güven Atasoy, Dr.Tayanç
  Öncel, Dr. Turay Yazıcı, Dr.Bülent Orhan, Dr.Nuray İpek, Dr.Dilek Bitik.  8.Ulusal
  meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Memede sistosarkoma filloides. Öncel T, Atasoy G, Yazıcı T, Aksaz E, Orhan B. 8.Ulusal
  meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Memede karsinosarkom. Yazıcı T, Aksaz E, Öncel T, Atasoy G, Orhan B, Bayer S. 8.Ulusal
  meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Meme kanseri hastalarında ikinci primer. Yazıcı T, Aksaz E, Öncel T, Atasoy G, Orhan B. 8.Ulusal
  meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Memenin papiller karsinomları. Atasoy G, Aksaz E, Öncel T, Yazıcı T, Orhan B, Bitik D, Bayer S, Salan   A.
  8.Ulusal  meme hastalıkları kongresi.2005.İstanbul

  Meme kanserli hastalarda sürrenal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile
  karşılaştırılması. Orhan B, Aksaz E, Atasoy G, Öncel T, Yazıcı T. 8.Ulusal meme hastalıkları
  kongresi.2005.İstanbul

  Meme lezyonlarının tanısında ince iğne ve core biyopsi kombinasyonu AKSAZ Erol*, ATASOY Güven**, ÖNCEL Tayanç**,
  YAZICI Turay**, BİTİK Dilek***, İPEK Nuray****, YETGİN Emine****. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Genç meme kanserlerinde prognoz AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**,  ATASOY Güven**, YAZICI Turay**, AYDEMİR Adil**, BİTİK Dilek***, İPEK Nuray****, YETGİN Emine****, YILDIRIM İbrahim*****, DEMİRAY Mutlu******. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Meme koruyucu cerrahi olgularımız AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**, ÖNCEL Tayanç**,  ATASOY Güven**, AYDEMİR Adil**. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  NAC sonrası aksiler diseksiyon sonuçları AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**, ÖNCEL Tayanç**,  ATASOY Güven**, AYDEMİR Adil**, BAYER Sibel***. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Meme küçültme ameliyatları sonuçlarımımız YAZICI Turay**,   ATASOY Güven**, AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**,  BİTİK Dilek***, BAYER Sibel***. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Kadın sağlık personelinin MKC ye yaklaşımı AKSAZ Erol*, AYDEMİR Adil**, YAZICI Turay**,   ATASOY Güven**,  ÖNCEL Tayanç**. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Meme tüberkülozu AYDEMİR Adil**, AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**,   ATASOY Güven**,
  ÖNCEL Tayanç**, BİTİK Dilek***. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Memenin lobüler kanserinin uterus metastazı BİTİK Dilek*, KARTAL Sabri**, ATASOY Güven***, AKSAZ Erol****. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

  Erkekte paget meme kanseri AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, YAZICI Turay**, AYDEMİR Adil**, BİTİK Dilek***, YETGİN Emine****. 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2007Ankara

   
   
  TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI
  “SAĞLIK BAKANLIĞI MEME KANSERİ ERKEN TANI VE TARAMA ALT KURULU RAPORU”x
  Vahit Özmen(1), Caner Fidaner(2), Erol Aksaz(3), Ümit Bayol(4), İsmet Dede(5), Erdem Göker(6), Bahadır M. Güllüoğlu(7), Abdurrahman Işıkdoğan(8), Uğur Topal(9), Mehmet Uhri(10), Zafer Utkan(11), Nurullah Zengin(12), Murat Tuncer(13) 

  Kitaplar:

  • Meme Hastalıkları.  Nobel tıp kitapevleri. 2001.ISBN:975–420–110–2. Bölüm 18. Core Biyopsiler. 145–160.
  • Meme Hastalıkları Kitabı.  Güneş Tıp Kitapevleri. 2012. ISBN:978-975-277-402-5. Bölüm 9. ince iğne aspirasyon biyopsisi- kalın iğne biyopsisi. 307-322.