Mamer Cerrahi

 


 

 

Özel Mamer cerrahi dal merkezi 1996 yılından bu yana cerrahi ve onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisi alanında hizmet vermektedir.
Merkezimizde alanında deneyimli dört genel cerrahi uzmanı, cerrahi onkoloji uzmanı, radyolog ve anestezi uzmanı hizmet vermektedir.
Çalışma prensipleri uluslar arası cerrahi kliniği şartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Gerekli tetkikler hemen yapılmakta ve değerlendirilmekte, gerektiğinde biyopsiler aynı anda yapılarak zaman kayıpları engellenmektedir.
Ameliyatların çoğu kendi kurumuzda yapılmakta, aynı gün veya bir gün içinde hastalarımız taburcu edilmektedir. Büyük ameliyatlar ise anlaşmalı hastanelerde yapılmaktadır.
Hastalarımızın kayıtları hem yazılı hem bilgisayar programları ile kayıt altına alınarak arşivlenmekte, kontrol tarihleri aranarak kendilerine hatırlatılmaktadır.
Merkezimiz hem yıllara dayanan deneyimi, hem geniş hasta portföyü hem de bilimsel alandaki çalışmaları ile bölgemizde güvenilir bir kurum olmuştur.
Merkezimiz çalışanlarınıza cerrahi hastalıklar ve kontrolleri yönünden hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. Ayrıca çalışanlarınıza meme ve guatr gibi alanlarda tarama hizmeti vermemizde mümkündür.
Yanı sıra istenildiğinde hekimlerimiz konularında çalışanlarınıza eğitim toplantıları yapacaklardır.
Kurum dosyamız ekte sunulmuştur.

 

 

Görevlerimiz ve hedeflerimiz 

Mamer Cerrahi merkezi özellikle cerrahi hastalıkların tanısını doğru ve güvenilir bir şekilde koymak, tedavileri konusunda çözüm üretmek ve uygulamak amacı ile kurulmuştur. Yanı sıra yakınması olmayan olgularda tarama ve rutin kontrollerini de yapmaktadır.
Bu hizmetleri verirken bilimsel gerçekler ve etik kurallardan ayrılmadan çalışmalarına devam etmektedir. Gerektiğinde geniş bir konsultasyon ağı kullanarak uygun çözümlere ulaşmaktadır. Özellikle onkolojik vakalarda konsey toplayarak multidisipliner yaklaşım ile tedavi kararlarını vermektedir.
Kurulduğumuz günden bu yana onbin’in üzerinde kişi gerek tetkik ve gerekse tedavi için merkezimize başvurmuştur.
Bursa ve ilçeleri dışında hizmet yaygınlığı tüm güney Marmara bölgesini, Çanakkale, Afyon, Kütahya gibi illeri de kapsamaktadır. Yanı sıra yurdumuzun birçok ilinden hasta tedavi edilmiştir.
Bu hizmetlerin yanında hekimlerimiz bilimsel çalışmalarına da devam etmişler, yurt içi ve dışında pek çok kongre ve bilimsel toplantıya katılmışlardır. Bu toplantılara konuşmacı, düzenleyici ve sunumları ile de katkı vermişlerdir. Katıldığımız çalışmalar ile iki kongrede birincilik ödülü verilmiştir.
Sivil toplum kuruluşları, hastaneler ve basın ile ortak olarak pek çok projede yer alan hekimlerimiz halk eğitim toplantı ve programlarına destek vermişlerdir.
Gelecekte hizmetlerimizin hem kalite hem de çeşitliliğini arttırarak cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde referans bir merkez olmayı planlıyoruz.
Bu amaçlara ulaşırken etik ve bilimsel kurallardan vazgeçmeyerek, her türlü bilimsel gelişme ve yeniliği merkezimizde uygulayacağız. Bu amaçla hekimlerimizin bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim ve çalışmalar da sürecektir. Unutmamak gerekir ki tıp eğitimi yaşam boyu olmalıdır.
Hizmetlerimizi daha kurumsal yapıya sahip işletmeler ve kurumlarla yürüterek hem tedavi hem de özellikle kanser konusunda eğitimler vererek farkındalık oluşturmayı planlıyoruz.

 

Tarihçe

Merkezimiz 1996 yılında dört cerrahi uzmanı tarafından kuruldu. İlk işletmemiz acemler caddesinde Mamer, meme hastalıkları ve guatr merkezi adı ile faaliyetine başladı. Daha sonra Oulu Caddesi Oylum sitesindeki daha geniş olan ikinci işletmeye taşındı. Adı Mamer Cerrahi Merkezi olarak değişti. Burada beşinci cerrahi uzmanı da ekibe katıldı ve endoskopi hizmeti eklendi. 2004 yılında ise halen çalıştığımız üç katlı binamıza geçtik. Bu binamızda hem mekân olarak genişleme hem de modern bir ameliyathane ve hasta yatakları kurmak mümkün oldu. En başından beri bizle çalışan radyoloji uzmanlarımıza ek olarak anestezi uzmanı göreve başladı. Son olarak da bu sene ekibimize yeni bir cerrahi uzmanı katıldı.

 

Kurumsal yapımız

Merkezimiz 1000 metrekare kapalı alana sahiptir. Zemin katta görüntüleme ve destek üniteleri, giriş katında sekretarya, görüşme odaları, endoskopi ve küçük ameliyathane, birinci katta ise ameliyathane ve hasta yataklarımız bulunmaktadır.                                                                      Hastalarımızın önce kayıt ve hastalık bilgileri alınmakta, daha sonra tetkik veya tedavi öncesinde ve sonrasında hekimleri ile görüştürülmektedirler.

 

 

Merkezimizde tetkikler aynı anda yapılmakta, gerekli durumlarda biyopsilerde hemen uygulanabilmektedir. Laboratuar sonuçları bir gün sonra, biyopsi sonuçları 2–4 gün içinde, ameliyat sonuçları ise en geç 7 gün içinde verilmektedir. Hastanın muayene, tetkik, biyopsi, küçük girişim gibi çoğu işlemi aynı gün içinde yapılabilmekte, zaman kayıpları engellenmektedir. Sonuçların bir kısmı telefon ile iletilmektedir.
Merkezimizde yatışlar günlük yapılmaktadır. Hastalarımız ameliyat ve anestezi şekline göre aynı gün veya bir gün içinde taburcu edilmektedirler.
Merkezimizde özellikle onkolojik vakaların tedavi seçimleri multidisipliner yaklaşım ile yapılır. Cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve estetik cerrahi uzmanlarından oluşan konsey düzenli olarak toplanmaktadır.
Hastalarımızın tüm verileri hem dosyalarında hem de bilgisayarlarımızda kayıt altına alınarak arşivlenmektedir. Hasta hakları ve mahremiyetine titizlikle uyulur. Gerekli durumlarda dosya bilgileri kendilerine verilir.
Randevu kayıt programımız ile hastalarımıza randevu tarihleri hatırlatılarak çağrılırlar.

 

Doktorlarımız:

 

Ameliyatlar

Merkezimizde yapılan ameliyatlar:

 • Meme iyi huylu kitleler
 • Meme kanseri (mastektomi ve meme koruyucu cerrahi, nöbetçi lenf bezi biyopsisi)
 • Onkoplastik cerrahi
 • Meme küçültme
 • Guatr
 • Cilt tümörleri ve benler
 • Kapalı safra kesesi
 • Fissür, fistül
 • Hemoroid
 • Kıl dönmesi
 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Ameliyat sonrası fıtıklar.

Dış kurumda yapılan ameliyatlar:

 • Yemek borusu kanseri
 • Mide hastalıkları ve kanseri
 • Kolon ve rektum kanserleri
 • Karaciğer ve safra yolları hastalıkları ve kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Yumuşak doku tümörleri

Anestezi:

Hastanın ve ameliyatın özelliklerine bağlı olarak lokal, sedasyon, spinal ve genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır.

 

FITIK, HEMOROİD (BASUR), FİSSÜR, FİSTÜL, KIL DÖNMESİ AMELİYATLARINDAN FARK ALINMAMAKTADIR.

Tetkikler

 • Merkezimizde meme hastalıkları için mamografi ve ultrason tetkikleri yapılabilmektedir. Sonuçlar cerrahi ve radyoloji uzmanı tarafından birlikte değerlendirilerek tanıya gidilmektedir. Gerekli durumlarda süt kanalları filmi (galaktografi), memenin tel ile işaretlenmesi de yapılabilmektedir.
 • Özellikle meme ve tiroit hastalıklarında eş zamanlı olarak ince iğne biyopsisi yapılmaktadır. Meme hastalıklarında tanı için en kolay ve doğru yöntemlerden kalın iğne biyopsisi (core biyopsi) yapılmaktadır.
 • Gerektiğinde açık biyopsiler merkezimizde hem tanı hem tedavi amaçlı uygulanmaktadır.
 • Sindirim sistemi hastalıklarında gastroskopi ve kolonoskopi eşliğinde mide ve bağırsak biyopsileri yapılmaktadır.
 • Cilt lezyonları ve benler için yine tanı ve tedavi amaçlı biyopsiler yapılabilmekte, şüpheli veya istenmeyen benler çıkartılmaktadır.
 • Memenin el ile bulunamayan kitlelerinde tel ile işaretleme sonrası biyopsisi merkezimizde yapılmaktadır.
 • Sindirim sistemi hastalıkları, mide ve bağırsak kanserleri, reflü gibi hastalıkların tanısı için video gastroskopi ve kolonoskopi yapılmakta ve görüntüleri hastalarımıza verilmektedir. Bu tetkikler hastalarımız derin uyku halindeyken yapılır ve herhangi bir ağrı ve sıkıntı duyulmaz.
 • Laboratuar ve patoloji tetkiklerimiz anlaşmalı kurumlarımız tarafından yapılmaktadır. (Biyotıp, Pato-net)

 

Anlaşmalı kurumlar:

 

Anlaşması olmayan kurumlar için hastalarımıza faturaları verilir ve kurumları tarafından ödemeleri yapılır.

Merkezimizde muayene ve tetkikler aynı anda yapılmakta, gerekli durumlarda biyopsilerde hemen uygulanabilmektedir.
Laboratuar sonuçları bir gün sonra, biyopsi sonuçları 2–4 gün içinde, ameliyat sonuçları ise en geç 7 gün içinde verilmektedir.
Hastanın muayene, tetkik, biyopsi, küçük girişim gibi çoğu işlemi aynı gün içinde yapılabilmekte, zaman kayıpları engellenmektedir. Merkezimizde yatışlar günlük yapılmaktadır. Hastalarımız ameliyat ve anestezi şekline göre aynı gün veya bir gün içinde taburcu edilmektedirler.
Merkezimizde özellikle onkolojik vakaların tedavi seçimleri multidisipliner yaklaşım ile yapılır. Cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve estetik cerrahi uzmanlarından oluşan konsey düzenli olarak toplanmaktadır.

 

MAMER CERRAHİ MERKEZİ
Mudanya Yolu 3. kilometre (Hamitler-Fethiye İstasyonu) – BURSA
Telefon/Randevu: 90 (224) 241 65 65
Fax: 90 (224) 241 63 63
www.mamer.com.tr